Tagságok

Fordítóipari eszközök

Minősítések

Munkanyelvek

Európai nyelvek
-------------------------------------
Közel-keleti nyelvek
-------------------------------------
Távol-keleti nyelvek
-------------------------------------
Egyéb nyelvek
-------------------------------------

PROFORD


A Professzionális Magyarországi Fordításszolgáltatók Egyesülete (ProFord) 2013 óta működik; szabályozó és érdekképviseleti szervként fő küldetése a fordító és tolmácsszolgáltatások általános színvonalának emelése, és a szakma társadalmi elismertségének, elfogadottságának növelése. Az ProFord céljai között a fordítóirodák közötti együttműködés megkönnyítése is szerepel; támogatást nyújt a tapasztalatcseréhez és stratégiai, piacra kiható döntések meghozatalához. A szervezet emellett a képzésben és továbbképzésben is nyújt támogatást, valamint információt biztosít fordítóirodák részére a szakmai fejleményekről, trendekről és korszerű technikai megoldásokról. A ProFord ezzel egyidejűleg a jogszabályt is figyelemmel kíséri, és adott esetben annak módosítását is kezdeményezi a megfelelő színvonalú fordítóipar megteremtése és annak szabályozása érdekében.

Az Egyesület munkája az alábbi módon összegezhető:

Fordítóirodák szakmai és érdekképviselete, a fordítói és tolmácstevékenység színvonalának emelése, társadalmi elismertségének növelése. Ezen belül különösen:

  • annak elősegítése, hogy a megrendelők fordítási problémáik megoldásához a fordítóirodák szolgáltatásait vegyék igénybe;
  • a fordítóirodák érdekeinek képviselete valamennyi törvényes eszközzel;
  • a fordítóirodák közötti együttműködés szervezése, tapasztalatcserére fórum biztosítása;
  • részvétel a fordítók és tolmácsok képzésében és továbbképzésében;
  • információszolgáltatás fordítóirodák, fordítók és tolmácsok részére szakmai trendekről, a fordítást segítő technikai eszközökről;
  • korszerű fordítási módszerek elterjesztése az egyesület tagjai között;
  • a korszerű fordítói munka feltételeinek megteremtése érdekében jogszabály-módosítások és jogi szabályozás kezdeményezése;
  • a minőségi fordítási szolgáltatás biztosításának megalapozása és támogatása;
  • szolgáltatási felelősségbiztosítás megkötésének elősegítése;
  • hozzájárulás a fordítási ipar szabadpiaci feltételek mellett történő működéséhez.